Aralık 2018 Tarihli ve 30617 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan;