29 Aralık 2018 Tarihli ve 30640 Sayılı Mükerrer Resmî Gazetede İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516)