30 Aralık 2018 Tarihli ve 30641 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ;

––  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/9)