31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 3.Mükerrer Sayılı Resmî Gazetede aşağıda açılımı yapılan Tebliğler

Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi                     3806,40TL
Gümrük müşavir Yardımcısı İzin Belgesi        1901,40TL

Gümrük idarelerine verilen beyannameler: 97,10-TL
Konşimentolar: 14,80-TL
Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 25,10-TL
Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları: 11-TL

––  Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) Değerli Kağıtlar
––  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)
––  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17)
––  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)
––  Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)
––  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)
––  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 51)
––  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)
––  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74)
––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)
––  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83)
––  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 305)
––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504)