T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “İhracatta DTS”

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan “Ticari Kalite Denetimleri” konulu 17.12.2018 tarih 39879767 sayılı yazısı