Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “İthalat Aşamasında Tespit Edilen Kıymet Farklarına İlişkin Tahsili Gereken ÖTV Yönünden Yapılan İşlemler” konulu yazısı