Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Kanunu’nun 238 (1) Maddesinin Tatbiki” konulu yazısı