30 Ocak 2019 Tarihli ve 30671 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan;

7162 – Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun