Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılan 04.02.2019 tarih ve “KDV Matrahı – Kur Farkı” konulu yazımız;