Değerli Üyelerimiz,

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 04.02.2019 tarih 41356806 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “KDV Matrahı/Kur Farkı” ile ilgili talebimiz iletilmiştir.

Konuya ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan “Kur Farkı” konulu 07.02.2019 tarih 41385955 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,