Şubat 2019 Tarihli ve 30679 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan;

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/2)