2019/53 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bülent Uğur ECEVİT atanmıştır.