22 Şubat 2019 Tarihli ve 30694 Sayılı Resmî Gazete aşağıda açılımı yapılan Kanun ve Tebliğ yayımlanmıştır.

KANUN
7166Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TEBLİĞ
–– Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ