Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 04.02.2019 tarih 41356408 sayı ile kayıtlı yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “KKDF” konulu yazımız

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan “2017/20 Sayılı Genelge” konulu 04.03.2019 tarih 42203581 sayılı yazısı