11 Mart 2019 Tarihli ve 30711 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ” Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ”