14 Mart 2019 Tarihli ve 30714 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan;

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ