Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 15.03.2019 tarih ve “2018/11973 Sayılı Karar Kapsamında Menşe Tevsiki” konulu yazısı