19 Mart 2019 Tarihli ve 30719 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan;

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/9)