20 Mart 2019 Tarihli ve 30720 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan;

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 158)