Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Alkollü İçki İhracatında Bandrol Uygulaması” konulu yazısı