T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih: 26.04.2019

Sayı: 73421605-106.05-E-00043838854

Konu: Kıymet Bildirim Formu

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımızca yürütülmekte olan Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi kapsamında 0103 kodlu Kıymet Bildirim Formuna ilişkin belge kodu ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

l- Gümrük beyannamesine ilişkin bilgilerin BİLGE Sistemine web servisler aracılığı ile iletilerek beyannamenin tescili halinde söz konusu belge kodunun beyannamenin 44 nolu hanesinde seçilmesine izin verilmemektedir.

2- Gümrük beyannamesinin veri giriş salonlarından tescil edilmesi halinde ise söz konusu belge kodu beyannamenin 44 nolu hanesinde seçilebilmektedir.

Konuya ilişkin üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Jale ARSLAN Bakan a.

Genel Müdür Yrd. V.