10 Mayıs 2019 Tarihli ve 30770 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan;