Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.05.2019 tarihli ve 44462449 sayılı yazısı (TIR Karnesinin 16 ve 17 No.Lu Alanlarının Doldurulması hk.)

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :96603261-010.05[GGM-TIR İŞLEMLERİ]

Konu :TIR Karnesinin 16 ve 17 No.Lu Alanlarının Doldurulması

17.05.2019 / 44462449
DAĞITIM YERLERİNE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 15.05.2019 tarihli ve 5149 sayılı yazıda özetle; Azerbaycan Kefil Kuruluşu ABADA’dan alınan 14.05.2019 tarihli epostadan bahisle, ülkemizden Azerbaycan’a açılan TIR Karnelerinin üst koçanları (Volet-1 ve Volet-2 sayfaları)’nın 16 ve 17 no.lu alanlarının hareket gümrük idareleri tarafından doldurulmaması nedeniyle Türk taşımacıların Azeri Gümrük İdarelerinde sıkıntı yaşadıkları belirtilmekte ve TIR Sistemi kapsamında faaliyet gösteren karne hamillerinin yol boyu ve varış gümrük idarelerinde herhangi bir sorunla karşılaşmamalarını teminen gümrük idarelerinin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi istenilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve TIR Karnesi kapsamında ülkemizden başlatılan taşımalarda Volet-1 ve Volet-2 sayfalarının hareket gümrük idarelerince doldurulması gereken alanlarının eksiksiz doldurulması konusuna azami özenin gösterilmesi hususunda bağlantınız gümrük idarelerine gerekli talimatın verilmesini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

EKLER:
1- 1 adet yazı