Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Ek Mali Yükümlülük” konulu yazısı