24 Mayıs 2019 Tarihli ve 30783 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik