– Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne Yazılan “İhracat Beyannamelerinde 24 Nolu Kutu Hk. Ceza Uygulanması” Konulu Yazı İçin Tıklayınız.

– T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na Yazılan “Damga Vergisi” Konulu Yazı İçin Tıklayınız.

– Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne Yazılan “Güney Kore Menşeli ve Çıkışlı Eşyaların İthalinde Geriye Yönelik Ek Tahakkuk ve Ceza Uygulamaları” Konulu Yazı İçin Tıklayınız.