Değerli Üyelerimiz,
T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nden gelen 19.06.2019 tarihli 45251696 sayılı “2019 Yılı Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınav Sonuçları ve Komisyonların Teşkili ve Taleplerin Tutanağa Bağlanması” konulu yazılar ekte olup, Sınavı Kazanan Kişilerden İstenilecek Belgeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Derneğimize kayıtlı Gümrük Müşaviri sözlü sınavını kazanan adayların aşağıda listelenen belgeleri iki takım halinde düzenleyerek ekte yer alan dilekçe ile Derneğimize teslim etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

Gümrük Müşaviri Sözlü Sınavını Kazanan Adayların İsim Listesi
Sınavı Kazanan Kişilerden Komisyona Sunulmak Üzere İstenilen Belgeler;

  1. Dilekçe
  2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
  3. Mezun Belgesi,
  4. Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin belge,
  5. SGK’ndan alınmış işyeri sicil bilgilerini, işyeri ünvanını, çalıştığı tarih aralığı, toplam çalışma süresini içeren belge, (E-Devletten Alınabilir)
  6. SGK bünyesinde çalışılan tüm sigortalılık bilgilerini gösterir hizmet çizelgesi (E-Devletten Alınabilir)