2016 yılında Bakanlığımızca başlatılan Müşteri Odaklı Lojistik Bilgi Sistemi Projesi (MOLBİS) kapsamında 3 temel hedef belirlenmiştir. Bunlardan, ithalat ve ihracat işlemlerinin anlık takibini ön gören ilk hedef, Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) uygulamasının yazılımı ile tamamlanmıştır. Böylece 2017 yılı Kasım ayı itibariyle ithalatçı ve ihracatçılarımız gümrük işlemlerine ait süreçleri aşama aşama izlemeye başlamıştır.
Muhtelif tarihlerde iletilen kullanıcı talepleri üzerine ithalat ve ihracatta faydalanılan belgelere ait bilgiler de GET-APP’a ilave edilmiştir. Kullanıcılar, GET-APP ile temel olarak işlem tarihleri, işlem tarafları ve belge numaraları bilgisine erişebilmektedir.
Diğer taraftan, MOLBİS projesinin  ithalat ve ihracat sürelerinin dönemsel ölçümü ve tahminini içeren ikinci hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde;

 • İthalatçıların ve ihracatçıların yeni başlattıkları işlemler için tahmini tamamlanma süresi ve
 • Gümrüklere, rejimlere, taşıma şekillerine vb. göre ortalama ithalat ve ihracat süresi,

 hesaplanmış ve GET-APP’a entegre edilmiştir.
 
Bugüne kadarki değişiklikler de dahil GET-APP uygulamasında aşağıdaki modüller sunulmaktadır:

 • Gümrük Eşya Takip (GET-APP)
 • Detaylı Beyan  (İhracat Beyannamelerinde Tahmini Süre)
 • NCTS işlemleri
 • TIR işlemleri
 • Varış İşlemleri (İthalat Beyanlarında Tahmini Süre)
 • Ceza Kararı
 • Ek Tahakkuk Kararı
 • Elektronik Belge
 • İşlem Süresi (Ortalama Süre)

Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçılar yanında taşıyıcılar ile dolaylı temsilcilerin GET-APP uygulamasından faydalanmak yönündeki talepleri de karşılanmıştır. İthalatçılar, ihracatçılar, dolaylı temsilciler ve taşıyıcılar kendilerini ilgilendiren işlemleri görebilecek ve belgelere erişebilecektir.
GET-APP uygulaması ile sunulan veriler bilgilendirme amaçlıdır, resmi bir bağlayıcılık taşımamaktadır. Bu verilerin ispat ve ilzam aracı olarak kullanılamayacağı hatırlanmalıdır.
GET-APP’ı herhangi bir kuruma gitmeden internet üzerinden yapacağınız bir başvuru ile hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamanın kullanımı ile ilgili olarak uygulama giriş ekranında yer alan videolardan faydalanabilirsiniz.
 
Programı kullanmak isteyen kullanıcının aşağıdaki 2 koşuldan birini sağlaması yeterlidir:
 
1- Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) firmayı temsile yetkililer arasında yer almak,
2- Yükümlü Kayıt Takip  Sistemindeki (YKTS) temsilciler arasında yer almak.
 
1 numaralı koşulu yerine getirmek isteyenler aşağıdaki işlemleri takip edebilir:

 1. Programdan faydalanmak isteyen kullanıcı adayı, MERSİS’te firma yetkilileri arasında kayıtlı olmalıdır. Firma yetkilileri, e-devlet içindeki (www.turkiye.gov.tr) “Ticari İşletme ve Şirket Sorgulama” üzerinden görüntülenebilmektedir.
 2. MERSİS kaydının güncellenmesi için şu bağlantıdan faydalanılabilir: (https://mersis.gtb.gov.tr)
 3. MERSİS veri tabanında firma yetkilisi olan kayıtlı kullanıcı, (https://www.turkiye.gov.tr/gtb-gumruk-mukellef-kaydi) bağlantısını kullanarak, bilgilerini sisteme kaydeder.
 4. Daha sonra  (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/Account/Create) bağlantısına tıklayarak gerekli bilgileri girer.
 5. Kayıt sırasında belirtilen kullanıcı bilgileri ile MERSİS’teki firma yetkilisi bilgileri karşılaştırılır ve uyumlu ise “Yetkilendirme işleminiz yapılmıştır” uyarısı ekrana gelir. (Hata mesajı gelir ise ekran görüntüsünü analiz@ticaret.gov.tr adresine mail atabilirsiniz.)
 6. Yetki alan kullanıcı adayının daha önceden alınmış bir BİLGE kodu var ise o BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnUrl=%2fGETAPP) bağlantısından GET-APP’ı kullanabilir.
 7. Yetki alan kullanıcı adayının daha önce alınmış bir BİLGE kodu yok ise (https://uygulama.gtb.gov.tr/BilgeSifreIslemleri) bağlantısından BİLGE kodu ve şifre oluşturur; oluşturduğu BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnUrl=%2fGETAPP) bağlantısından GET-APP’ı kullanabilir.

 
2 numaralı koşulu yerine getirmek isteyenler aşağıdaki işlemleri takip edebilir:

 1. Programdan faydalanmak isteyen kullanıcı adayı, YKTS’de firma temsilcileri arasında kayıtlı olmalıdır. Kullanıcı adayının YKTS’de kayıtlı olup olmadığı Gümrük Müşavirinden veya Gümrük Müdürlüğünden öğrenilebilir. Kullanıcı adayının YKTS’ye kaydı, çalışılan Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müdürlüğü aracılığı ile yapılabilir.
 2. Öncelikle kullanıcı bilgileri (https://www.turkiye.gov.tr/gtb-gumruk-mukellef-kaydi) bağlantısı ile sisteme kaydedilir.
 3. YKTS’ye nasıl kayıt yapılacağı şu bağlantıda açıklanmaktadır: http://risk.ticaret.gov.tr/data/5811f42f1a79f5345c781622/YKTS%20Y%C3%BCk%C3%BCml%C3%BC%20Kilavuzu%2022%2007%202016%20V3.pdf
 4. YKTS’ye kaydedilen temsilcinin, firma sahibi/ortağı/çalışanı/temsilcisi olduğuna dair belge (imza sirküsü) Gümrük Müdürlüğüne teslim edilerek kayıt onaylatılır.
 5. YKTS kaydı onaylanan temsilci, (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/Account/Create) bağlantısına tıklayarak gerekli bilgileri girer.
 6. Kayıt sırasında girilen kullanıcı adayına ait bilgiler ile YKTS’deki temsilci bilgileri karşılaştırılır ve uyumlu ise “Yetkilendirme işleminiz yapılmıştır” uyarısı ekrana gelir. (Hata mesajı gelir ise ekran görüntüsünü analiz@ticaret.gov.tr adresine mail atabilirsiniz)
 7. Yetki alan kullanıcı adayının daha önceden alınmış bir BİLGE kodu var ise o BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnUrl=%2fGETAPP) bağlantısından GET-APP’ı kullanabilir.
 8. Yetki alan kullanıcı adayının daha önce alınmış bir BİLGE kodu yok ise (https://uygulama.gtb.gov.tr/BilgeSifreIslemleri) bağlantısından BİLGE kodu ve şifre oluşturur; oluşturduğu BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnUrl=%2fGETAPP) bağlantısından GET-APP’ı kullanabilir.

İletişim: http://analiz@ticaret.gov.tr