Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan ” Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (16 Sayılı İthalat Tebliği) Kapsamında Gerçekleştirilecek İthalat Denetimi Prosedürü

Kaynak : Türk Standartları Enstitüsü