Değerli üyelerimiz, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı resmi sitesinde yayımlanmış olan 11. Kalkınma Planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın onayının ardından TBMM’ne sunulmuştur.

Beş Dernek Başkanlarımızın da katılımı ile gerçekleşen 11. Kalkınma Planı Toplantısında başkanlarımızın önerisiyle GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODASI teklifi dikkate alınarak plana eklenmiştir.

Planın 129. sayfada ”Gümrük Hizmetleri” başlığı altında mesleğimiz ile ilgili detaylar sunulmuş 525.5’inci maddesinde ”GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODASI KURULACAKTIR.”ibaresi geçmektedir. Mesleğimiz adına hayırlı olması dileğiyle , bilgilerinize sunarız.

YÖNETİM KURULU