19 Temmuz 2019 Tarihli ve 30836 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 1314)

Söz konusu Karar ile yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 618,60 TL’den 1.500 TL’ye çıkarılmıştır.