Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2019/30 Sayılı Genelge – TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Söz konusu Genelge ile Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) kapsamında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere verilecek İstisna Belgesi Tek Pencere Sistemi’ne alınmıştır.