Gümrük İşlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan ” Kağıtsız Gümrük” Projesi kapsamında Elektronik ortamda tescil edilecek ihracat ve serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden alınacak ücretlerle olarak ilgili 19.07.2019 tarihli 2019/5 sayılı Genelge ekte gönderilmiş olup, söz konusu beyanname ücretlerinin gümrük beyannamesinin ”Beyan Sahibi/Temsilcisi” başlıklı 14 numaralı hanesinde yer alan bilgiler esas alınarak tahsil edileceği belirtilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

110 e-İhracat Beyannamesi: 5,00 TL

140 e-İthalat Beyannamesi: 7,00 TL

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 23.07.2019 tarih ve 46206660 sayılı yazıları