25 Temmuz 2019 Tarihli ve 30842 Sayılı Resmi Gazetede aşağıda açılımı yapılan Cumhurbaşkanı Kararları ve Tebliğ yayımlanmıştır.

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1361)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1362)
TEBLİĞ

–– Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)