Değerli Üyelerimiz, Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 06.08.2019 tarihli yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’ne ”2019/5 sayılı Genelge” ile ilgili talebimiz iletilmiş, konuya ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün ”09.08.2019 tarihli ve 46755748 sayılı cevap yazısı” alınmıştır.