16 Ağustos 2019 Tarihli ve 30860 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ