07 Eylül 2019 Tarihli ve 30881 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 160)