25 Eylül 2019 Tarihli ve 30899 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)