5 Ekim 2019 Tarih ve 30909 sayılı resmi gazetede yayımlanan,

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ