ÜYELERİMİZLE MESLEĞİMİZ HAKKINDA

GENEL DEĞERLENDİRME YAPTIK

19 Ekim Cumartesi günü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aslıhan ÇELEBİ ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin ev sahipliğinde Excellence INN Otel’de üyelerimizle bir araya gelindi.

Başkanımız Sayın Aslıhan ÇELEBİ öncelikle; davete katılanlara 4-5 Ekim tarihlerinde, Ticaret Bakanlığımız ve Gümrük Müşavirleri Dernekleri’nin Yönetim Kurullarının katılımıyla gerçekleşen “Gümrük Müşavirlik Mesleği ve Asgari Ücret Tarifesi Çalıştayı” hakkında bilgi verdi.

Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Gonca YILMAZ BATUR, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü Sayın Savaş MALKOÇ ve Bakanlığımızın çeşitli birimlerinden yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen çalıştayın ana temasının  “Gümrük Müşavirliği Meslek Kanunu ve Dijitalleşen Gümrüklerde Gümrük Müşavirlik Mesleği”nin olduğunu belirten Başkanımız Sayın Aslıhan ÇELEBİ; çalıştayda alınan kararların da takipçisi olduğunu dile getirdi.

Başkanımız davette yaptığı konuşmada; Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Gonca YILMAZ BATUR’un, köklü bir geçmişe sahip Gümrük Müşavirliği mesleğinin, artan uluslararası ticari ilişkilerin de bir sonucu olarak, dış ticaret ve gümrük dünyasında daha da önemli bir aktör olduğuna dikkat çektiğini belirtti. Başkanımız sözlerine şöyle devam etti:

Sayın Bakan Yardımcımız ve Bakanlığımızın bürokratları; “Gümrük ve Dış Ticaret mevzuatının uygulanmasında aktif olarak çalışan gümrük müşavirlerinin özellikle eşyanın tarifesi, kıymeti ve menşeinin doğru bir şekilde tespit edilerek beyan edilmesinde kilit rol oynadıklarını sıklıkla dile getirdiler. Dış Ticaretin böylesine önemli görevlerini üstlenmiş bir mesleğin;  4458 sayılı Kanun’un Geçici 6. Maddesine göre dernek çatısı altında örgütlenmesinin yetersizliklerinin farkında olduklarını ve sektörün “kanunla kurulmuş kamu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde” örgütlenmesini hedeflediklerini belirtti.”

Çalıştayda; sektör için doğru örgütlenme modelinin ortaya koyulması ve bunun hayata geçirilmesi için izlenmesi gereken yol haritasının belirlenmesi açısından önemli girdiler oluşturulmaya çalışıldı. Bu konuda 5 Dernek ortak çalışma yapmaktayız.

Dış Ticaret ve Gümrüklerdeki “Dijital Değişim ve Dönüşümün” Gümrük Müşavirlik Mesleği üzerindeki etkileri de masaya yatırıldı. “Dijital Değişim ve Dönüşüm”e en hızlı ayak uyduran meslek gurubu olan Gümrük Müşavirleri’nin değişime karşı değil, aksine değişimle ilerlediklerini ve kendilerini geliştirdiklerini Başkanlar olarak anlattık. Dijitalleşme her meslek grubunda önemli değişimlere muhakkak neden olacak. Burada önemli olan bizim ne kadar hızlı değişime ayak uydurduğumuz ve kendimizi geliştirdiğimiz. Bakanlığımız yetkilileri özellikle tek pencere ve “kağıtsız gümrük” hedefleri kapsamında yapılan çalışmaları, MOLBİS [Müşteri Odaklı Lojistik Bilgi Sistemi – Birinci aşaması olan GETT-APP sistemi kullanıma açılmıştır.] gibi elektronik sistemleri desteklediklerini bir kez daha anlattılar.

Çalıştayın diğer önemli gündem maddesi “Gümrük Müşavirlik Asgari Ücreti” idi. Hem Bakan Yardımcımız hem de Genel Müdürümüz bu yıl Asgari Ücrette önemli bir iyileştirme yapmak istediklerini belirttiler. Çalıştay sonrası Başkanlarla bir araya gelerek maliyetlerimizi gözden geçirip “Asgari Ücret” önerisi hazırladık.

Tüm Türkiye’deki gümrüklerde ve limanlarda geçerli olacak çipli Gümrük Müşavirlik Meslek kartının  hayata geçirilmesi, meslektaşlarımızın yazılım firmalarının maliyetlerinin altında daha fazla ezilmelerinin önlenmesi için Bakanlığımızın mevcut yazılımlarını geliştirmesi, E-Devlet üzerinden sicil kaydının yapılabilmesi, doğrudan temsilde çalışanların değil şirketlerin  birinci yetkilisinin beyan yapması, redrese işlemlerinin ofislerde yapılabilmesi, E- İmza kullanımında yaşanan güvensizlik problemleri, özet beyan esnasında Laboratuvarlara gidebilmek ve  laboratuvar sonuçlarının çıktılarının alınabilmesi, kağıtsız beyanname ücretlerinin ve ithalat vergilerinin mükellefler tarafından ödenmesi, müfettiş raporlarının yeniden değerlendirilmesi gibi konular da gündemimizde yer aldı.

Değeri Üyelerimiz; özellikle Gümrük Müşavirliği Meslek Kanunu ile ilgili üniversitelerle görüşmelere başlayacağız. Akademik bir rapor hazırlayıp Bakanlığımıza sunmayı hedeflemekteyiz. Sizlerin değerli fikirlerinden yararlanmak isteriz. Konu ile ilgili görüşlerinizi paylaşmak ve bu konuda çalışma grubu oluşturmak üzere Yönetim Kurulumuzca çalışma yapılarak sizlere duyurulacaktır.

Bugün buraya gelerek, bizleri onurlandıran herkese çok teşekkür ederim. Daha iyi bir gelecek ancak birlikteliğimizle mümkün olacaktır.”