“YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ TİCARET ÇALIŞMA GRUBU

5 NO.LU EYLEM MADDESİ TOPLANTISI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğinde 25 Ekim  Cuma “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Ticaret Çalışma Grubu 5 No.Lu Eylem Maddesi Toplantısı” düzenlendi. Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Sezai UÇARMAK’ın başkanlığında yapılan toplantıya, Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılarımız Sayın Yakup SEFER ve Sayın Mehmet HATİPOĞLU, Ticaret Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinden ve birçok kurumdan yetkililer katıldı. Derneğimizi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aslıhan ÇELEBİ toplantıda temsil etti.

Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Sezai UÇARMAK yaptığı konuşmada, Dış Ticaret işlemlerinde standart sağlanmasının önemli olduğunu belirtti. Bu konuda toplantıya katılan her kurumun 15 Aralık 2019 tarihine kadar bir rapor hazırlayıp, Bakanlıklarına iletmeleri gerektiğini dile getiren Bakan Yardımcımız, alınan kararların Cumhurbaşkanlığı Genelgesine bağlanacağını da sözlerine ekledi.

Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ; dış ticaret işlemlerinde alınan aşırı ücretlerin süratle belirlenip, iyileştirilmesinin öncelikleri olduğunu, kağıtsız gümrük işlerine kurumların artık alışmaları gerektiğini dile getirdi.

Yaşadıkları en büyük sıkıntının MALİYETLERİN AZALTILMASI konusunda yaşandığını, maliyetlere etkisi olan kurumların Ticaret Bakanlığı ile veri ve bilgi paylaşma konusunda isteksiz olduklarını dile getiren Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yakup SEFER;  Cumhurbaşkanlığı talimatı ile hareket ettiklerini bir kez daha ifade etti. Geçen sene (1-2 Kasım 2018) düzenlenen toplantı raporunu katılımcılarla paylaşan Sayın SEFER, dış ticarette talep edilen 300 belgeden 180 belgeye nasıl indiklerini de bir sunumla anlattı.

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aslıhan ÇELEBİ; Bakan Yardımcısı Sayın Sezai UÇARMAK’ın, Doing Business Raporu’nda (İş Yapma Kolaylığı) Türkiye’nin hak ettiği sırada yer almamasının Türk Dış Ticaret’i için oldukça üzücü bir durum olduğunu belirtmesi üzerine söz alarak şunları dile getirdi: “Sayın Bakanım, geçtiğimiz yıl Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak Doing Business Raporu’nun oluşturulmasında yapılan hataları, Dünya Bankası’ndaki raporu hazırlayan yetkililerle görüştük. Doğru anket içeriği oluşturma, doğru kişilerle anket yapma konusunda kendilerini bilgilendirip, ankete önemli katkılarda bulunduk. Bizlerin ve Bakanlığımızın da önemli çalışmaları neticesinde;  İş Yapma Kolaylığı Endeksi genel sıralamasında daha önce 60. basamakta yer alan Türkiye 17 sıra yükselerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 43. ülke olmuştur. Bunun gururunu hep birlikte yaşadık. Doing Business Raporunda anketleri maalesef Hukuk Müşavirleri yapmakta. Üstelik İngilizcesi çok ağır, tanımlamalar ise bizim sistemimizle uyuşmamakta. Bu seneki sonuç bize gösteriyor ki, Gümrük Müşavirlik Derneklerimiz ve Bakanlığımız ortak çalışmalarını her yıl yaparak, raporun doğru oluşturulmasında çalışmalı. Biz göreve hazırız. Sizler ne zaman isterseniz birlikte çalışabiliriz.”

Kamu kurumlarının aldıkları vergi ve harç statüsünde olmayan işlemler için ödenen ücretlere de odaklanılmasına dikkat çeken Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aslıhan ÇELEBİ; ücretlerin uluslararası standartlarda olurken maliyetlerle de doğru orantılı olmasını gerektiğini belirtti. Sayın ÇELEBİ konuşmasında; mükerrer belgelerin süratle tespit edilip, gerçekten ihtiyaç duyulan belgelerin belirlenmesi, belge ücretleri ile maliyetlerin doğru orantıda olması ve belge alma süreçlerinin kısaltılmasının önemli adımlar olduğunu da dile getirdi.

TOPLANTIDA VER ALAN KURUMLAR

 • Ticaret Bakanlığı
 • Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü
 • Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı
 1. Gelir İdaresi Başkanlığı,
 2. Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
 • Milli Savunma Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
 1. Tarım ve Orman Bakanlığı
 2. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü,
 3. Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı,
 4. Şeker Dairesi Başkanlığı,
 5. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,
 6. Orman Genel Müdürlüğü
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 1. Çevre Etki Değerlendirmesi,
 2. İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
 1. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü,
 2. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu,
 2. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)
 • Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
 • Gümrük Müşavirleri Dernekleri
 • Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)
 • Deniz Ticaret Odası
 • Türkiye Liman İşletmeleri Derneği
 • Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 • Borsa İstanbul A.Ş.
 • Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD)
 • Uluslararası Kara Yolu ile Yük Taşımacıları ve Acenteleri Derneği (UKAT)
 • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
 • Türkiye Dış Ticaret Derneği (TÜRKTRADE)
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK)
 • ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
 • Uluslararası Nakliyeciler Derneği
 • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
 • Türk Havayolları A.Ş.
 • MNG Havayolları
 • Çelebi Havacılık Holding A.Ş.
 • S Sistem Lojistik Hizmetleri A.Ş.
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Sonuç Raporu

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ”Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Ticaret Çalışma Grubu 5 No.Lu Eylem Maddesi Toplantı Sunumu