Yayınlarımız

0
664

MENŞE KAZANIM KURALLARI VE MENŞE KÜMÜLASYONU

Gümrük Müşaviri Atilla Şahin’in kaleme aldığı kitapta; gümrük ve dış ticaret erbabının oldukça zorlandığı bazı temel gümrük mevzuatına ilişkin gerek tarife önlemleri gerekse tarife dışı önlemler bakımından teknik analizler ve geniş yorum kuralları gerektiren üç temel konusu bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla, eşyanın gümrük tarife pozisyonunun tespiti, menşeinin belirlenmesi ve gümrük kıymetinin kurallar çerçevesinde belirlenmesi vergisel ve cezai yükümlülükler bakımından hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle bu kitapta esas olarak eşyanın menşe kazanım kuralları, tercihli ticarette menşe kümülasyonu gibi ana konular analiz edilirken bu kuralların gereklerinin sağlanabilmesi için eşyanın gümrük tarifesinin ve gümrük kıymetinin de bilinmesi gerekmektedir. Dış ticarete konu eşyanın gerek tercihsiz ticarete konu olsun gerek se tercihli ticarete konu olsun, menşe kazanım kurallarının tespitinin yapılabilmesi için o eşyanın gümrük tarife pozisyonu bilinmeden bu kuralların işletilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde kuralların önemli bir kısmı eşyanın gümrük kıymeti ile fabrika çıkış fiyatı karşılaştırılarak belirlendiğinden nihai ürünün bünyesine giren menşeili olmayan girdilerin gümrük kıymetinden neyin kastedildiğinin de bilinmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle kitabımızda eşyanın gümrük tarifesi ve gümrük kıymeti nedir, nasıl belirlenir konusuna da özet olarak yer verilmiştir.

Söz konusu kitabı temin etmek için aşağıdaki hesap numarasına 70,00 TL ücreti ödendikten sonra yatırılan dekonta (Şahıs ise TC Kimlik, Firma ise Vergi Dairesi ve Hesap Numarası ve adres bilgileri) yazılarak Fax : 0(312) 213 18 87 yada info@agm.org.tr adresine mail atmaları rica olunur.

  • Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi
  • Garanti Bankası Maltepe Şubesi  
  • Şube Kodu : 114
  • Hesap Numarası : 629 70 36
  • IBAN : TR79 0006 2000 1140 0006 2970 36

GÜMRÜK TARİFESİ, SINIFLANDIRMANIN TEMEL PRENSİPLERİ, UYGULAMA ÖRNEKLERİ (2017 AS DEĞİŞİKLİKLERİYLE BİRLİKTE)

Gümrük ve Ticaret Tarife Uzmanları Sn. A. Ercan İLGÜZ, Sn. Berk YILDIRIM, Sn. Seda YILDIRIM ve Gümrük Muayene Memuru Sn. Cihan Haydar KÜÇÜKFALAY tarafından hazırlanan ‘’Gümrük Tarifesi, Sınıflandırmanın Temel Prensipleri, Uygulama Örnekleri (2017 AS Değişiklikleriyle Birlikte)‘’ adlı 585 sayfalık eser satışa sunulmuştur. Söz konusu kitapta, Tarife Sistemi ve Sınıflandırmanın Esasları detaylıca incelenirken, “Ses ve Görüntü Cihazları,  Bilgisayar ve Donanımları, Monitörler, Oyuncaklar ve Spor Ekipmanı, Elektrikli Aydınlatma Gereçlerinin” sınıflandırılması resimli örneklerle açıklanmaktadır. Eser, sektör bazında hazırlanacak sınıflandırma kitaplarının 1.cildini oluşturmaktadır.

Söz konusu kitap;

1 Adet alan 70,00 TL  /Kitap,

2-5 Adet alırsa 60,00 TL / Kitap,

6-9 Adet alırsa 50,00 TL /Kitap

10 Adet ve üzerinde 50,00TL / Kitap

olarak satılmaktadır.

Söz konusu kitabı temin etmek için aşağıdaki hesap numarasına ücreti ödendikten sonra yatırılan dekonta (Şahıs ise TC Kimlik, Firma ise Vergi Dairesi ve Hesap Numarası ve adres bilgileri) yazılarak Fax : 0(312) 213 18 87 yada info@agm.org.tr adresine mail atmaları rica olunur.

  • Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi
  • Garanti Bankası Maltepe Şubesi  
  • Şube Kodu : 114
  • Hesap Numarası : 629 70 36
  • IBAN : TR79 0006 2000 1140 0006 2970 36

İTHALATTA VERGİ VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ tarafından hazırlanan ‘‘ İthalatta Vergi ve Mali Yükümlülükler ’’ adlı 293 sayfalık eser 30,00 TL KDV dahil olarak satışa sunulmuştur. Söz konusu kitapta, ithalatta tahsil edilen tüm vergi ve mali yükümlülükler nazari ve tecrübi olarak ve birbirleriyle bağlantı noktaları kurularak okuyucunun dimağında kalıcı bir tat bırakacak şekilde harmanlanmıştır. Bundan başka kitabın adını uzatacağı kaygısıyla adında yer almamış olsa da, gümrük idareleri tarafından ithalatta uygulanan idari para cezaları ile gümrük uzlaşma müessesesi de ayrı kısımlar halinde ele alınarak muhteva bütünleşik bir şekilde okuyucunun takdirine sunulmuştur.

Söz konusu kitabı temin etmek için aşağıdaki hesap numarasına ücreti ödendikten sonra yatırılan dekonta (Şahıs ise TC Kimlik, Firma ise Vergi Dairesi ve Hesap Numarası ve adres bilgileri) yazılarak Fax : 0(312) 213 18 87 yada info@agm.org.tr adresine mail atmaları rica olunur.

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesi

Garanti Bankası Maltepe Şubesi

Şube Kodu : 114

Hesap Numarası : 629 70 36

IBAN : TR79 0006 2000 1140 0006 2970 36