27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 Sayılı Resmi Gazete Özeti

0
275

24 Aralık 2019 Tarihli ve 30988 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan;

TEBLİĞLER
– Doğal Çiçek Soğanlarının 2020 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/63)
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/10)
– Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ