18 Ocak 2020 Tarihli ve 31012 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğ

0
230

Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 2)