Kapsam Değerlendirmesi

0
94

Değerli Üyelerimiz,

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 03.02.2020 tarihli yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ne “CE Uygulaması” ile ilgili talebimiz iletilmiş,

Konuya ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün “Kapsam Değerlendirmesi” konulu 12.02.2020 tarih 52263098 sayılı cevap yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Kapsam Değerlendirmesi

ÜYELERE cevap CE Kapsam Değerlendirmesi hk

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlügü’ne CE Uygulaması hk