MEDOS-Islak İmza Hakkında

0
325

Değerli Üyelerimiz,

Derneklerimiz tarafından 17.04.2020 tarih 53950335 sayılı A.TR/EUR.1/EURmed gibi Dolaşım Belgeleri ve Menşe İspat Belgelerinin Elektronik Ortamda Vize Edilmesi konulu yazısında talep edilen elektronik vize işlemi ile ilgili olarak;

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün MEDOS-Islak İmza konulu, MEDOS üzerinden düzenlenen ATR Dolaşım Belgesi ve tüm Menşe belgelerinin 24.04.2020 tarihinden itibaren gümrük memurlarınca imzalanmayacağını belirtir yazısı  ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Ortak Duyuru – MEDOS-Islak İmza

MEDOS – Islak İmza