TSE Fatura Temini

0
93

Değerli Üyelerimiz,

Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ekte sunulan 12.05.2020 tarihli yazımızla, T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ne ve Türk Standartları Enstitüsü’ne “TSE Fatura Temini” ile ilgili talebimiz iletilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Üyelere-TSE Fatura Temini hk

Dernekler ortak Ürün Güv.ve Den. Gen. Müd.’ne ve TSE Başkanlığı’na Dağıtımlı TSE Fatura Temini hk