29 Temmuz 2020 Tarihli ve 31200 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 168)

0
38
TEBLİĞLER