28 Ağustos 2020 Tarihli ve 31227 Sayılı Resmi Gazete Özeti

0
20

TEBLİĞ
– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/58)