02 Eylül 2020 Tarihli ve 31232 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

0
103
YÖNETMELİKLER